Archief: maart 2012

Politiek nog niet Mauro moe

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos over nieuwe uitlatingen van minister van Asiel en Immigratie Gerd Leers (CDA) over de Angolese asielzoeker Mauro. Leers liet zich tegen de Trouw uiterst negatief uit over Mauro

‘Mauro heeft gejokt en niet zo’n beetje ook. Lees verder

SP wil terugkeerverbod buitenlandse crimineel

De SP pleit voor een terugkeerverbod van criminelen uit andere EU-landen. De partij wil op die manier rondtrekkende criminele bendes, vaak uit Oost-Europa, aanpakken. Dat schrijft het AD. 

Inmiddels is de berichtgeving in de krant bevestigd door SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Het is nu vaak zo dat in Nederland opgepakte EU-criminelen hun straf in eigen land moeten uitzitten. ‘Maar het heeft geen zin ze terug te sturen als ze daarna gewoon weer naar Nederland komen om hun oude activiteiten weer op te pakken’, vindt Gesthuizen. Lees verder

Wim Kuijken benoemd tot overheidscommissaris DNB

Wim Kuijken wordt de overheidscommissaris in de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft Kuijkenmet ingang van 1 april benoemd.

De commissaris van overheidswege vormt de verbindingsschakel tussen DNB en het ministerie van Financiën. De commissaris van overheidswege is lid van de raad van commissarissen van DNB en lid van de Bankraad. Wim Kuijken zal André de Jong opvolgen, die op zijn beurt is benoemd tot Directeur-generaal Primair en Voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie over Wim Kuijken is hier te lezen.

Overleeft kabinet-Rutte?

Het is vandaag erop of eronder voor het kabinet-Rutte. Gaan de onderhandelingen in het Catshuis door of zegt Geert Wilders zijn gedoogsteun op? De PVV-leider lijkt te moeten kiezen tussen het partij- of landsbelang.

Om tien uur komen onderhandelaars van VVD, CDA en PVV voor een beslissende vergadering op het Catshuis bijeen, waar zal blijken of een kabinetscrisis wordt afgewend.

Vandaag zal blijk of de onderhandelingen in het Catshuis door een ‘moeilijke fase’‎ gaan of een onmogelijke. Lees verder

PVV gooit beren op de weg

Bij de onderbroken onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zit de pijn vooral bij de laatste partij. PVV-leider Wilders wilde gisteravond de onderhandelingen in het Catshuis al afbreken. Dat beweren bronnen in Den Haag.

En ook vandaag was Wilders de oorzaak van het onderbreken van de onderhandelingen. Lees verder

Catshuisakkoord laat op zich wachten

Na ruim drie weken onderhandelen in het Catshuis is er nog steeds geen zicht op een akkoord over de extra bezuinigingen. Wel zouden de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV bijna een akkoord hebben bereikt. De partijen hebben zichzelf naar verluidt tot Pasen gegeven om tot een definitief pakket bezuinigingen te komen.

Dat meldt het AD.

Volgens de krant zouden de bezuinigingsplannen volgende week worden doorberekend door het Centraal Planbureau (CPB). Lees verder

Eerste Kamer boos over afwezigheid Rutte en Rosenthal

De Eerste Kamer voelt zich geschoffeerd door het kabinet omdat ministers herhaaldelijk afwezig zijn bij debatten. Voorzitter Fred de Graaf (VVD) heeft daarom namens alle senatoren een boze brief geschreven aan premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD).

In een brief aan premier Rutte spreekt voorzitter De Graaf van de Senaat zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. ‘Deze gang van zaken is niet voor herhaling vatbaar. Het eenzijdig besluiten niet deel te nemen aan een ingepland debat, kan nimmer aan de orde zijn.’ Lees verder

Kamermeerderheid voor werkgroep splitsing banken

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de splitsing van banken in een nutsgedeelte en een zakengedeelte. De Kamer wil hiervoor een speciale commissie instellen. Dat meldt het Financieele Dagblad woensdag.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) en de Nederlandsche Bank hebben nog pas geleden laten weten een splitsing niet nodig te vinden in de Nederlandse situatie. Lees verder

Veldhuijzen van Zanten start meldpunt minutenregistratie

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) richt per direct een meldpunt minutenregistratie op. De staatssecretaris wil weten wie nog minutenregistratie voorschrijft en waarom omdat het van haar niet hoeft.

Van Zanten benadrukt dat zorgmedewerkers wat haar betreft niet per minuut hoeven te verantwoorden wat zij aan het doen zijn. ‘Het is een hardnekkig misverstand dat de overheid dit Lees verder

Staatssecretaris Fred Teeven wil levenslang toezicht

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wil het mogelijk maken dat mensen die veroordeeld zijn voor ernstige gewelds- of zedenmisdrijven, in het uiterste geval, levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld.

De staatssecretaris denkt dat het in bepaalde gevallen nodig zal zijn dat daders van zware misdrijven ook na het uitzitten van hun straf langdurig in de gaten worden gehouden. Lees verder

Overheid strijkt van elke euro 13 cent op

Van elke euro die in Nederland wordt uitgegeven, gaat er maar liefst 13 cent naar de schatkist. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32.500 euro uit. Daarvan ging 4.320 euro naar indirecte belastingen. Bijna 60 procent daarvan bestaat uit omzetbelasting (btw). Aan btw werd in 2010 gemiddeld 2560 euro betaald, een slordige 960 euro ging op aan accijnzen.

Lees verder

‘Voor keuzevrijheid moet betaald worden’

Patiënten die, om wat voor reden dan ook, naar een arts of ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, draaien zelf geheel of grotendeels voor de kosten op. Dat blijkt uit een brief die minister Edith Schippers  (VVD) van volksgezondheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Het is daarom zaak dat zorgverzekeraars ervoor zorgen dat mensen voordat zij hun zorgverzekering afsluiten, worden ingelicht over welke artsen en ziekenhuizen de verzekeraar een contract heeft. Lees verder