De SP verraadt linkse kiezers

De koers van de SP is warrig, onzeker, tweeslachtig, en overtuigt niet

In een brief in de Volkskrant klaagt SP-Kamerlid Arnold Merkies (afbeelding) dat de PvdA de belofte over ‘eerlijk delen’ schendt. Een schaamteloze verdraaiing nadat de SP zelf weigerde te helpen het kabinetsbeleid naar links te trekken.

Voor de verkiezingen beloofde de SP met iedereen te willen samenwerken. Ook met de VVD, als het niet anders kon. ‘In het belang van Nederland’, heette dat toen. Alleen bij de PVV maakte de SP destijds een duidelijk voorbehoud.

De denkbeelden van Geert Wilders staan te ver af van alles waar de SP voor staat, zo klonk het. Niet met de PVV willen samenwerken was in de campagne overigens geen controversieel standpunt. Na het weglopen uit het Catshuis, een kabinetscrisis veroorzakend, geldt Wilders als onbetrouwbaar partner.

Een jaar later doet de SP het tegenovergestelde van wat men toen predikte. Angstig kruipt de partij van Emile Roemer achter de kromme rug van Wilders. Van hun eigen progressieve profiel blijft op deze manier weinig over.

Nog voordat het debat over de begroting van volgend jaar begonnen was, steunde de SP-fractie een ontijdige motie van wantrouwen, ingediend door de PVV. Opportunisme? Honderd procent. Inhoud en eigenheid? Nul.

Waarom hebben mensen op Samsom (of Rutte) gestemd?

Het is waar dat veel linkse kiezers op de PvdA van Diederik Samsom hebben gestemd omdat zij graag een centrumlinks kabinet willen. Zonder de VVD.

In de laatste week van de campagne was echter al duidelijk dat er waarschijnlijk een kabinet met VVD, PvdA en andere partijen zou komen. De vraag was vooral: wie wordt de grootste, en welke andere partijen komen in die coalitie?

Samsom heeft consistent uitgedragen – en dat doet hij nog steeds – dat hij een voorkeur heeft voor samenwerking met partijen die dichtbij de PvdA staan. De SP wordt serieus genomen. Trouwens ook door de VVD en het kabinet.

Aan het begin van de Algemene Beschouwingen gooide de SP de deur dicht met het steunen van die idiote PVV-motie. Daarna heeft Samsom publiekelijk aan Roemer gevraagd of hij nog wel op de constructieve houding van de SP kon rekenen. Roemer bevestigde dat, en zette de deur rustig weer open.

Die dubbele boodschap komt deze periode regelmatig van de SP. Aan de ene kant willen samenwerken om sociaal beleid veilig te stellen, aan de andere kant de oude SP-stuip van ‘tegen!’ roepen en de PvdA overal de schuld van geven.

Wat wil de SP nou eigenlijk? Oppositie of samenwerken?

Het is logisch dat het voor SP’ers niet te verkroppen is dat Wilders met ‘hun’ proteststrategie aan de haal is gegaan. Niet eerlijk. Wilders bedriegt de mensen. Hij staat zelf voor radicaal, neoconservatief rechts beleid.

Dat Roemer zwak is in debatten komt niet zozeer door zijn sullige stijl, maar meer door de tweeslachtige koers die de SP momenteel probeert te varen.

Het kán niet dat de meest linkse partij in het parlement de strijd niet aan durft te gaan met de meest rechtse partij. Ook al zitten ze allebei in de oppositie.

Het steunen van die gekke motie is geen groot issue. Maar met het terugvallen in een versleten jaren ’90-kramp – zoals Merkies nu ook weer doet met zijn klaagbrief in de Volkskrant – komt een veel pijnlijker SP-gebrek bovendrijven.

Het gebrek aan een eigen positie. Zie hoe bijdehand D66 het doet. Die partij kan het kabinet niet eens alleen aan een meerderheid in de Eerste Kamer helpen. Daar zijn andere partijen (GroenLinks of CU/SGP) bij nodig.

De SP heeft goede kaarten in handen om het beleid socialer te krijgen, maar laat deze trillend uit de handen vallen zodra Wilders zijn mond open doet.

Dat slaat nergens op, SP’ers! Stop met slijmen bij de PVV, en keer terug naar je verkiezingsbelofte: ‘De denkbeelden van Wilders staan te ver van ons af’.

facebook share facebook share

8 Reacties // Reageer

8 thoughts on “De SP verraadt linkse kiezers

 1. Christian

  De PvdA laat bij herhaling zien dat ze helemaal niet bereid is om meer dan wat punten en komma’s te veranderen. Kortom, de PvdA neemt haar eigen linkse rethoriek helemaal niet serieus en offert het maar al te graag onderwijl roepend ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘je moet nou eenmaal compromissen sluiten’. Deze aanklacht past vervolgens in de frame die nodig is om dat te rechtvaardigen: kijk we kunnen niet anders want die vuige SP wil niet meedoen. Overigens snap ik ook die PVV vergelijking niet goed, net zo Koosjer als de ‘Hitler-was-vegetarier-dus-links’ redenering: vind hetzelfde als Wilders en je BENT net als hem. Kom op, zeg, wat is dit voor bedroevend niveau.

    /   Reply  / 
 2. Ruud Kraan

  CRISTIAAN HEEFT GELIJK. Wat een bedroevend niveau wordt hier neergezet. Het lijkt wel een volkskrant niveau. Platvloersere taal bestaat niet. Het niveau van het stukje hierboven is zeer bedroevend. Ik begrijp dat dat linkschmens gefrusteerd isbover de SP, echter bij de SP zijn ze een stuk verstandiger. Linksch zijn betekent niet dat je altijd tegen moet stemmen als het niet linksch klinkt. Dat is de makke van de linksche kerk. Roemer gaat zijn eigen gang en de Pvdallochtonen heeft het nakijken. Die verdwijnt straks van het firmament, want het volk zijnze spuug zat. En zo hoort het ook als je niet wil luisteren. SP en PVV worden straks de grootste partijen en CDA gaat groeien als ze zo blijven als nu. Dan kunnen we een prachtige nieuwdenkende regering gaan vormen, als de boel over een paar weken op de klippen loopt. Dag politiek blog, jammer voor jullie. Praatjes vullen geen gaatjes.

    /   Reply  / 
 3. Marcus Lucas Auteur

  Ach, stel je niet zo aan. Het is maar een blog met een mening. Natuurlijk heb ik het scherp omschreven, daar is het een column voor.

  Dat je mij beschuldigt van ‘bedroevend niveau’ en schrijft: ‘platvloersere taal bestaat niet’, en vervolgens een tirade begint over ‘linkschmensen’, enz. enz. is nogal bespottelijk. Maar op zich wel een ijzersterke illustratie van mijn punt dat SP’ers niks te zoeken hebben bij de PVV.

    /   Reply  / 
 4. rob

  Marcus Lucas,
  Ik weet zeker als er verkiezingen komen en de SP en de PVV worden de grootste zullen ze zeker gaan praten met elkaar .
  Welke ook dit zal afslaan kan niet serieus genomen worden.
  Laten we eerlijk zijn een coalitie tussen die twee kan heel goed functioneren,ze zullen elkaar in toom houden.
  Zelf zie ik het echt wel zitten die twee samen.

    /   Reply  / 
 5. Paul Jan Petersen

  Misschien ben je er niet mee bekend Marcus of, en dat lijkt me eerder het geval, ken je de grondbeginselen van de SP niet.

  De SP kent drie uiterst belangrijke en beslist ononderhandelbare (let in verband met deze discussie op dat laatste woord!) beginselen en één daarvan is ‘gelijkwaardigheid’.

  Dat beginsel wordt door hen als volgt gemotiveerd:

  “Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.”

  Dit kun je gerust als (deel van) de SP grondwet beschouwen en Roemer zal nooit, ik herhaal nooit, met de PVV gaan samenwerken zolang de laatste partij ON-gelijkwaardigheid propageert en nastreeft.

  Dat de SP Tweede-Kamer fractie met de PVV mee stemde toen die laatste partij een motie van wantrouwen tegen het huidige kabinet indiende zou je inderdaad kunnen zien als opportunisme maar alleen dan als je niet verder kijkt.

  Dit ‘opportunisme’ is namelijk gebaseerd op eerdere toezeggingen van Roemer dat de partij (SP) op positieve wijze aan de debatten mee zal doen en belooft heeft alle moties te steunen die recht doen aan de door de SP nagestreefde politiek en moties niet zal steunen wanneer deze in strijd zijn met door de SP nagestreefde belangen.

  De SP gelooft niet in dit kabinet, ziet het liever vandaag dan morgen vertrekken, gelooft niet dat er ooit nog iets positiefs uit de samenwerking Rutte-Samsom voort zal komen dus is (was) het eens met de motie. Dat de PVV hem indiende doet in dit verband eigenlijk niet eens ter zake. Stel dat de SP de motie (waar ze in principe vóór was!) niet zou hebben gesteund omdat het de PVV is die hem indient dan zou dat betekenen dat de SP de partij van Wilders uitsluit zeg maar discrimineert en discriminatie is nou net hetgeen de SP trachtte te voorkomen toen het haar grondbeginselen formuleerde.

  Wilde Roemer zijn woord houden dan kon hij niet anders dan steunen en gelukkig heeft hij dat (na kort ingelast fractieberaad) gedaan.

  ‘Een man een man, een woord een woord.’

  Het spreekwoord bestaat al langer maar zou door de SP kunnen zijn uitgevonden…

    /   Reply  / 
 6. martijn vb

  PVdA is geen linkse partij het is een Neoliberale partij die het monetarisme aanbid net als alle partijen in het midden.De Duitsers die niet weer wouden bezuinigen in 1932 konden alleen Hitler kiezen gelukkig is er nu een alternatief al denk ik wel dat de fascisten gaan winnen dat gebeurt altijd wanneer er te lang gevestigde belangen worden behartigt

    /   Reply  / 
 7. Jos Derckx

  De SP steunde niet de PVV, ze steunde de motie. Als je daar in alle wijsheid een eigen blog mee vult moet je niet opkijken dat er van verschillende kanten op je ingehakt wordt.
  Wie zaait etc.

    /   Reply  / 
 8. wefefffwae

  de meeste spers mogen wilders wel maar kunnen de vvd niet uitstaan alleen zijn we niet discriminerend genoeg daarom zijn we ook de sociale partij gr

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>