VVD ook in de lift in peiling De Hond

Vergelijking van twee verschillende onderzoeken naar VVD-asielplan

In de zondagse peiling van Maurice de Hond stijgt de VVD twee zetels ten koste van de PVV en D66. Zo’n kleine verschuiving valt binnen de foutmarge, maar als we deze uitslag vergelijken met de Politieke Barometer van Ipsos, waarin de VVD deze week vier zetels steeg naar 29, is duidelijk dat de VVD in de lift zit.

De VVD staat drie zetels hoger in de Politieke Barometer, en er zijn meer verschillen. De PvdA staat daar twee zetels hoger, de PVV drie zetels en D66 zelfs zes zetels hoger dan in de peiling van De Hond. In de Barometer staan met name de SP, het CDA en GroenLinks er ietsje minder goed voor.

De Hond stelde net als Ipsos deze week aanvullende vragen over het VVD-plan om de Europese buitengrenzen te sluiten voor vluchtelingen. Opvallend is dat het resultaat bij De Hond veel rechtser is. Hij komt op 51 procent steun voor dat plan, terwijl bij Ipsos 14 procent voor het compleet sluiten van de grenzen is.

Hoe kan dat?

Zo’n verschil kan voortkomen uit een andere vraagstelling. Ipsos betrok het argument over de internationale verdragen in het onderzoek. De meerderheid vindt dat Nederland die verdragen moet respecteren. 45 procent vindt dat daarbinnen gekeken moet worden naar mogelijke aanscherpingen van het beleid.

Die splitsing valt bij De Hond weg. Het is merkwaardig dat De Hond een van de belangrijkste argumenten tegen het VVD-voorstel totaal negeert. Het is een onuitvoerbaar plan omdat Nederland internationale verdragen heeft gesloten. Bij Ipsos blijkt dat juist een steekhoudend tegenargument voor veel mensen.

Tenslotte vroeg De Hond: ‘Denkt u dat de VVD dit voorstel vooral uit electorale overwegingen heeft gedaan om de PVV de wind uit de zeilen te halen?’ Die formulering bevat een (suggestief) politiek oordeel. 68 procent is het ermee eens.

Is dit sturend?

De Hond negeert tegenargumenten waardoor de uitslag minder genuanceerd is dan bij Ipsos. Als je in de vraagstelling suggereert dat dit VVD-plan electoraal voordelig is, dan leg je respondenten een conclusie in de mond. Dat kan zo zijn, maar dat is dan geredeneerd vanuit de rechtse PVV- en VVD-achterbannen.

Kiezers van andere partijen – respondenten die het er helemaal niet mee eens zijn of genuanceerde standpunten hebben – worden met zo’n vraagstelling een richting op geduwd waarin hun standpunten over dit plan ondergeschikt gemaakt worden aan een politieke oordeel dat in de vraagstelling besloten ligt.

Vage mist

De Hond lijkt in zijn vraagstelling dus vooral te redeneren vanuit rechtse kiezers, en concludeert vervolgens: ‘Het feit dat alle andere partijen, behoudens de PVV, daar expliciet afstand van nemen, speelt de VVD juist electoraal in de kaart.’

Ja hallo, daar heb je zelf in de vraagstelling op aangestuurd. Het ‘expliciet afstand nemen’ is in dit onderzoek een soort vage mist van tegenstand die niet concreet gemaakt wordt. Als je er geen vragen over stelt, dan komt uit het onderzoek ook niet naar voren wat men precies van de tegenargumenten en de kritiek vindt.

Ipsos deed dat wel. Het VVD-plan werd vanuit de verschillende standpunten gepeild. De uitslag is vrij genuanceerd. De Hond lijkt kiezers van andere partijen als het ware te dwingen zich te verplaatsen in VVD- en PVV-kiezers. Dat kan je doen, maar dan stuur je aan op een ongenuanceerd onderzoeksresultaat.

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>