Archives

Groeiend optimisme vooral in bovenklasse

Zorg, economie en werk moeten hoog op de politieke agenda

Nederlanders zijn iets positiever over de economie. Dat geldt vooral voor hogeropgeleiden en mensen met een bovenmodaal gezinsinkomen. De grootste groep vindt dat het niet goed gaat en maakt zich grote zorgen over de toekomst.

Lees verder

Mantelzorgers verwachten betere ondersteuning gemeenten

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat de steun die mantelzorgers krijgen van gemeenten te kort schiet.

In het SCP rapport wordt de bijzondere mantelzorg onder de loep genomen. Het bijzonder verwijst naar het feit dat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt.

Uit onderzoek blijkt dat de mantelzorgondersteuning van gemeenten in veel gevallen niet aansluit ‘bij de wensen en behoeften van deze groepen Lees verder

Kritiek op onderzoek SCP stroomt binnen

Een reactie van de werkvelden die door het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht is, en kritisch bejegend zijn in het onderzoek, kon niet uitblijven.

Uiteraard klopt er volgens hen, en enkele politici weinig van het onderzoek.

Vanuit de politie en het onderwijs is er logischerwijs kritisch gereageerd op het rapport van het SCP waarin staat dat de gestegen overheidsuitgaven niet tot betere resultaten hebben geleid. Lees verder

Bezuinigingen betekenen niet automatisch kaalslag

Volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau betekenen bezuinigingen in veel sectoren niet altijd meteen een kaalslag.

Dit komt omdat het extra geld bij lange na niet altijd goed wordt besteed en ‘bij de meeste voorzieningen namen de reële kosten veel sterker toe dan de productie.’

Het SCP heeft op 7 terreinen onderzocht of het uitgegeven geld goed besteed is. De terreinen waren het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, rechtspraak, politie, ziekenhuiszorg, verzorging en verpleging.

Alleen de ziekenhuiszorg en de thuiszorg voldeden aan het criterium.  Lees verder

SCP: ‘Nederlander somber somberder somberst’

Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Een percentage van 32 procent verwacht dit jaar een verslechtering.

Het gaat hierbij niet om de weersverwachting van de komende weken of het aantal zonuren aankomende zomer maar de ontwikkeling van de totale Nederlandse economie.  Lees verder