Welkom in de 21e eeuw, lieve burgers van Oranje

Update klik: Analyses van ochtendkranten over NL na de Oranje-rel

Van krimpgemeente naar werelddorp • Journalistieke groepspsychose

Dinsdagavond brak bij het dorp Oranje in de gemeente Midden-Drenthe paniek uit nadat bleek dat er 700 extra vluchtelingen moeten worden opgevangen. Een plotselinge verdubbeling van het aantal dat eerder was afgesproken.

Een onduidelijk aantal bewoners belaagde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD). Hij was naar Oranje gekomen om zijn beleid te verantwoorden. Ook werden de toegangswegen tijdelijk geblokkeerd.

Burgemeester van Midden-Drenthe Ton Baas (VVD) en commissaris van de Koning Jacques Tichelaar (PvdA) zijn boos omdat eerder is afgesproken dat er maximaal 700 vluchtelingen zouden worden opgevangen. ‘Dat dit aantal wordt verdubbeld zonder fatsoenlijk overleg is niet te begrijpen’, aldus Tichelaar.

Het dorpje telt zo’n 150 inwoners. Het contrast met een asielzoekerscentrum voor 1400 vluchtelingen wordt in de media breed uitgemeten. Onafhankelijk media- en debatexpert Lars Duursma van Debatrix wijst erop dat dit framing is.

Framing

Midden-Drenthe is in oppervlakte de op vier na grootste gemeente van Nederland, twee keer zo groot als Amsterdam. Er wonen in totaal ruim 33 duizend mensen. 790 duizend minder dan in Amsterdam. Kortom: het is een zeer dunbevolkte gemeente waar veel ruimte is voor opvang van vluchtelingen.

Op een inwoneraantal van 33 duizend komt een aantal van 1400 vluchtelingen (4%) natuurlijk veel minder heftig over. Voor politiekgemotiveerde media is het geiler om te doen alsof het dorpje Oranje een soort afgezonderde enclave is.

Groepspsychose

Hier ligt in mijn optiek een absurditeit in de berichtgeving. De journalisten die deze frames verspreiden zijn hoogopgeleide kosmopolieten. Zij weten wat er in de wereld te koop is en zijn prima in staat om zaken in perspectief te plaatsen.

Toch kopiëren deze intelligente professionals klakkeloos dezelfde frames en verengen zij hun berichtgeving. Alsof de pers zich in een groepspsychose bevindt die het vermogen tot onafhankelijk en rationeel denken blokkeert.

Journalisten plaatsen politieke frames boven feitelijke weergave. Zo valt op dat er veelal geschreven en gesproken wordt in algemene termen als ‘de bewoners’ en ‘boze burgers’ in plaats van (een inschatting van) exacte aantallen.

Argeloos

Er is dringend behoefte aan meer opvangplekken voor vluchtelingen. We willen in Nederland geen onfatsoenlijke toestanden met mensen die in parken of op straat moeten slapen, daar hun sanitaire behoeften moeten doen, enzovoort.

Het is dus logisch dat Dijkhoff kijkt naar waar we nu onmiddellijk veel ruimte en faciliteiten hebben. Dan ligt een grote, dunbevolkte gemeente voor de hand.

Het is wel erg argeloos dat Dijkhoff dit afdwingt tegen eerdere afspraken in. Tot nu toe managet hij de noodopvang van vluchtelingen goed dus een fout kan hij maken, maar in het geval van Oranje moet de politiek aanpassingen doen. Dit is schadelijk voor het vertrouwen in de overheid en het draagvlak voor opvang.

Cultuurshock

Dat de cultuurshock voor dorpsbewoners groter is dan voor stedelingen mag duidelijk zijn, maar dat moeten we niet overdrijven. Oranje ligt op 12 kilometer van Assen. Het gebied zal in de 21e eeuw móeten verstedelijken, anders blijft er uiteindelijk niks van over. Het bekende fenomeen van de krimpgemeente.

Hoe je het ook wendt of keert, migratie is een onmisbare factor in urbanisatie en het tegengaan van krimp. Zo werkt het overal. Oranje is een werelddorp! Dat zo’n sociaal proces zich met horten en stoten voltrekt is een bekende dynamiek, met name als uiteenlopende culturen moeten integreren.

Politici die roepen dat je in ‘verzet’ moet komen om veranderingen te stoppen proberen mensen dom te maken, en journalisten die niet eerlijk uitleggen hoe het in het leven echt werkt doen alsof mensen te dom zijn om dat te snappen.

Het is niet makkelijk. We moeten realistisch en verdraagzaam zijn, maar niet naïef. Goed samenwerken, de schouders eronder. Kom op Oranje, we kunnen het!

Video: verwarde vrouw blokkeert auto Dijkhoff

facebook share facebook share

8 Reacties // Reageer

8 thoughts on “Welkom in de 21e eeuw, lieve burgers van Oranje

 1. Salute

  Door foto’s van een verdronken kindje is er internationaal een soort volkshysterie ontstaan rond asielzoekers. De meeste mensen realiseren zich niet, dat de komst van zo’n grote massa gelukzoekers en mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten, onze maatschappij zal ontwrichten.

  Daarbij komt, dat de politiek die niet luisteren naar de bevolking en beslissingen neemt, die niet in het belang zijn van de bevolking. Met als gevolg, dat voor en tegenstanders elkaar te lijf gaan bij de komst van asielzoekerscentra bij hun in de buurt.

  Wat veel Nederlanders met een goed betaalde baan zich ook niet beseffen is, dat de komst van honderdduizenden, veelal kansarme en slecht opgeleide vreemdelingen, wel moet worden betaald. Onze welvaart holt achteruit. Dat merken wij al jaren door alle bezuinigingen. Onze gezondheidszorg is voor vele Nederlanders al bijna niet meer betaalbaar.

  Daarbij komt, dat er onder de bevolking veel onvrede en onrust ontstaat omdat onze eigen bevolking wordt gediscrimineerd. Buitenlanders krijgen een voorkeursbehandeling en krijgen direct een eigen sociale woning aangeboden, terwij Nederlanders wel tot 8 jaar moeten wachten voordat ze voor een woning in de sociale woningbouw in aanmerking komen.

  Het overgrote deel van deze asielzoekers die zich in Nederland hebben gevestigd vinden nooit een baan maar ontvangen wel een bijstandsuitkering, kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Elk weldenkend mens begrijpt dat dit niet kan voortgaan. De Politiek is ziende blind en horende doof. Uiteindelijk gaat de bevolking zich mobiliseren en komen we terecht in omstandigheden die te vergelijken zijn met de dertiger jaren van de vorige eeuw.

    /   Reply  / 
 2. Wave

  Wat een insinuerend bovenschrift heer Lucas “verwarde vrouw blokkeert auto Dijkhoff”. Omdat zij anders reageert dan u zou reageren is zij een verwarde vrouw?
  Het lijkt mij eerder: “verwarde Dijkhoff plaatst 700 asielzoekers op verkeerde locatie”.

    /   Reply  / 
 3. Barend Benard

  Politiek correct maar feitelijk incorrect verhaaltje van de heer Lucas. Die 700 extra asielzoekers (vluchtelingen zijn toegelaten asielzoekers en daar is bij deze groep nog geen sprake van) komen niet verspreid over de Provincie Drente te wonen maar geconcentreerd in het dorp(je) Oranje, dat daarmee natuurlijk volledig op zijn kop staat. En dat het gebied rond Oranje moet verstedelijken valt nog te bezien en in ieder geval niet op deze manier. Want sla de cijfers in het artikel van Paul Scheffer in het FD van zaterdag 26 september jl. er maar op na. Een groot deel van de (toegelaten) vluchtelingen blijft uiteindelijk werkloos en leeft van een bijstandsuitkering. Asielzoekers opvangen prima, maar dan wel in de regio zelf, dus Turkije, Libanon. En vooral in de rijke Arabische landen om Syrië heen, zoals Saudi-Arabië, Oman, Koeweit, Dubai, etc. Die laatste landen doen helemaal niks aan de opvang. Misschien dat de heer Lucas daar eens een stukje over zou willen schrijven.

    /   Reply  / 
 4. frank bikker

  Ik vind een redelijk artikel. Het gebeuren in Oranje is een voorbeeld van het schijnheilige gedrag der politici en een voorbeeld van luie journalistiek, die eigenlijk enkel op een bepaald onbehagen wil in spelen. Kortom het Telegraafconcept.

  Dat wil niet zeggen dat dit onbehagen niet bestaat, maar men probeert het totaal niet te duiden.

  Als je eens internet doorkijkt, weet al de helft van de reageerders niet wat een tijdelijke opvang inhoudt.
  Ik heb nog nergens cijfers gezien over de samenstelling van deze groepen. Iedereen brult maar wat en de pers gaat daar in mee en geeft geen echte info.

    /   Reply  / 
 5. Peter

  Wat een ongelofelijk subjectief artikel. En al helemaal de verwijzing naar de video. ‘verwarde blogger is objectiviteit kwijt’ zou dan ook een goede naam voor het bovenstaande zijn. Een vluchteling is tevreden als hij uit het gebied is waar de zaken plaatsvinden waar hij voor op de vlucht is. In dit geval is een asielzoeker veilig in landen als Turkije, Italie, Griekenland, etc. Dat we uiteraard mensen doorgeschoven krijgen vanuit een verplichte herverdeling is niet meer dan terecht. Maar de massale toestroom naar Nederland bestaat voor het overgrote deel uit gelukszoekers. Nee, de ‘dikke BMW’ mevrouw heeft groot gelijk!

    /   Reply  / 
 6. Marcus Lucas Auteur

  Uiteraard. Ik ben niet objectief, maar wel onafhankelijk. Dit is een blog en het is de bedoeling dat ik een persoonlijke invulling geef aan de inhoud. Daarbij probeer origineel te zijn (iets te schrijven dat nog niet elders staat). Het van een andere kant belicht. Ook: persvrijheid, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. Als je graag wil dat alle media hetzelfde schrijven dan is Noord-Korea wellicht een beter land voor je.

    /   Reply  / 
 7. Beppie Onstenk

  Armen delen eerder
  Mensen om mijn heen delen veel al kleding
  Niemand… staat alleen ervoor
  Zo als het eigenlijk altijd hoort
  Overal verschijnen.. buurt boekenkasten
  Om de mensen daarmee te verassen
  Zelf mooie tweedehands schoentjes
  Doen een tweede ronden
  Ik heb ze ook weleens gevonden
  Schoenen en dassen ook oude tassen
  Delen ze eten onder elkaar
  De huren.. zijn niet te betalen
  Overal hoor je deze verhalen
  De rijken… van het bestaan
  Help ons allen in vredes naam
  We hebben ogen gekregen en een hart
  Zie jullie niet dan al die smart
  Rijkdommen ..kan je ook verdelen
  We zijn niet alleen maar met vel

    /   Reply  / 
 8. Paul

  Mooi gedicht tante Beppie .

  Zullen we die Dijkgraaf Dijkhoff ,ik kan nooit op z n naam komen als ik hem zie .
  Ik noem hem altijd baardmans .
  Zie hem voor mij als een oplichter aan de deur met een nep overall die zeg;goedenmiddag ,ik ben voor de dakcontrole .
  Dat je zeg,nou voor deze keer mag u dan het dak op,waarop baardmans zeg,nee hoor het is voor de binnenkant dakcontrole ,dat je denkt mmmm en dan mijn portemonee ook kwijt .
  Ja amahoela .zulk soort gast is dat die baardmans .
  Dat je denkt 2 x 700 gasten in een dorpje van 140 inwoners ,baardmans in 5 minuten hersenspoeld met de mededeling dat je van de Veluwe een nieuw New York kunt maken met gebouwen van 300 meter de lucht in met in nabijheid een langdingsbaan voor de vluchtelingen en de dieren er om heen zijn zeg maar de moderne open dierentuin de Veluwe .
  Met straatnamen als Alibabbalaan of geitenstraat,burkalaan.
  En dat dan de nieuwe directie van de vluchtelingen stad voorheen De Veluwe nu Kamelenstad heet in hun nieuwe Moskeelaan de grootste Moskee hebben van het land of de hele Wereld .
  Een Moskee van 250 meter hoog .
  En geregeld vluchten met Moslim Air landen en leeg terug vliegen om de volgende Moslims op te halen .
  Met vliegtuig is veiliger dan met een lekkend bootje over water .
  En dan prachtig wonen op de Veluwe met wit zand en nog een paar nep palmbomen en zo .
  Plus gratis 2000 euro per maand per gezin er bij en natuurlijk nog een verplichte hangmat en zwembaden voor mannen en vrouwen apart .
  Als je dan nog niet in de Hemel bent dan weet ik het niet meer .
  Want Jesse Klaver heeft gezeg;al gaat het een vermogen kosten,maakt ons niets uit .
  Dus das Groen Links .
  Ach ,het is toch niet het geld uit de portemonee van de kas van Groen Links .
  This van de belasting betalers .
  Maar dat geeft niets.
  Belasting betalers hebben toch niets te vertellen.
  Belasting betalers moeten betalen en hun mondje houden .
  Is nog een mooi gratis loontje voor vluchtelingen en geld vluchtelingen 2000 euro per maand gezin .
  Daar moeten de mensen die hun huizen voor bouwen voor dat bedrag in weer en wind ook voor werken voor zelfde bedrag van 7.30 tot 16.30 uur pezen per dag of nog vaak ook nog gratis overwerken voor je baas omdat de baas zeg,toe dan,doe het voor je baas zijn portemonee .

  Dus als je die baardmans Dijkhoff een beetje zijn kop gek maakt .
  Hij doet het zo hoor in de Veluwe ,Kamelenstad .
  Politici ,niets is hun meer te dol .

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>