Hoax ontkracht: wind wél goedkoopste energievorm

Windmolens verlagen energierekening met paar tientjes per MW/h

Vorige week zondag kwam de NOS met sensationeel nieuws. De geplande windmolenparken op de Noordzee zouden meer kosten dan ze opleveren.

‘5 miljard euro schade door windmolens’, schreeuwde de headline. Het blijkt gebaseerd op dubieus onderzoek. Windenergie is wel degelijk het goedkoopst.

Het is wonderlijk hoe het tendentieuze bericht zich in de media verspreidde. Een beetje als het kinderspelletje waarbij een verhaaltje doorverteld wordt, en na een paar keer doorvertellen in een heel ander verhaaltje is veranderd.

Het originele bericht is gebaseerd op een onderzoek van de bureaus Decisio en Witteveen-Bos, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, en sinds 26 september beschikbaar. De resultaten werden door het Centraal Planbureau (CPB) onderschreven. Op 5 oktober maakte de NOS er een nieuwsbericht van.

Een aantal rechts-georiënteerde media namen het over. Opvallend is dat ook de progressieve opinie- en debatsite Joop.nl dat deed, en daarbij allerlei feiten verdraaide. ‘Windmolenparken gedoemd te mislukken’, raaskalde men.

De bewering dat windenergie – de eerste jaren – meer zou kosten dan het zou opleveren, werd op Joop.nl veranderd in: ‘levert de samenleving niets op.’

Dat is onwaar. Als iets meer kost dan het oplevert, is dat iets anders dan dat het helemaal niets oplevert. De Joop-headline ‘levert ons alleen maar verlies op’, is onzin. De rechtse media waren vollediger en eerlijker in hun berichtgeving.

Om de media-hoax compleet te maken blijkt nu dat het hele onderzoek onvolledig en misleidend is. De milieu- en gezondheidseffecten (kosten ook belastingggeld) van conventionele energie zijn er niet in meegenomen. Het progressieve weblog Sargasso dook in de materie en ontdekte meteen hiaten in het onderzoek.

Uit een omvangrijk Ecofys-onderzoek blijkt dat windenergie met afstand de goedkoopste vorm van energie is. Het rapport onderbouwt: ieder megawattuur (MW/h) elektriciteit gegenereerd door windmolens kost grofweg 105 euro. Bij gas en kolen zijn de kosten met respectievelijk 164 en 233 euro per MW/h fors hoger.

Nederland maakt een inhaalslag als het gaat om duurzame energie. Landen als Duitsland en Denemarken zijn al veel verder. Ook Spanje is een koploper op het gebied van groene energie. Uit nieuw Spaans onderzoek blijkt dat tussen 2008 en 2012 windmolens de energierekening van de Spanjaarden hebben verlaagd.

De netto besparing voor de Spaanse consument loopt op naar 25 tot 45 euro per MW/h. Let wel: netto, dus de gegeven overheidssubsidie is hierin verrekend.

Ik ben geen financieel expert maar dat komt volgens mij redelijk overeen met het Ecofys-onderzoek. Het verschil ligt misschien in de marge die producenten nodig hebben om de zaak renderend te houden. Maar dat is mijn aanname. Dat energieproducenten er ook aan moeten verdienen lijkt mij logisch.

Conclusie: windmolens verlagen onze energierekening met een paar tientjes per MW/h. We moeten ons niet laten afschrikken door de hoge subsidies. Die zijn immers ook een factor bij andere energievormen, en worden verrekend.

Windenergie is de investering dus waard. En dan hebben we het alleen nog over de financiële kant van het verhaal, voor onze eigen generatie. Maar ook toekomstige generaties zullen hier de zoete vruchten van plukken.

Foto: Hans Dinkelberg.

facebook share facebook share

18 Reacties // Reageer

18 thoughts on “Hoax ontkracht: wind wél goedkoopste energievorm

 1. Hans

  Geen financieel expert, maar beweert toch domweg stemmingmakerig dat verlies iets anders is dan niets opleveren. Rendement=omzet-kosten! Als wind meer kost dan het oplevert, levert het verlies op. Oké, dan levert het minder dan niets op, jij je zin… Maar ga je toch maar eens in de echt onafhankelijke onderzoeken verdiepen, nadat je je financieel enigszins hebt bekwaamd, dan praat je wel anders….

  Groet,

  Hans

    /   Reply  / 
  1. Marcus Lucas Auteur

   Nee, ik heb gelijk. Als het minder oplevert dan het kost, dan levert het nog wel iets op. Het kost alleen meer.

   Dat onderzoekt blijkt onvolledig, dus dit klopt niet. Maar als het zou kloppen, dan zou de investering dus 4 miljard meer zijn de opbrengst. Dan levert dat nog steeds stroom, milieuwinst, onafhankelijkheid van fossiel en het buitenland, op.

   Je zou dan kunnen discussiëren over of dat die grote investering waard is. Maar dat onderzoek blijkt onvolledig, dus die bewering dat het meer kost dan het oplevert is niet hard.

     /   Reply  / 
 2. Jeroen Haringman

  Niet om het één of ander maar de eenheid MW/h is foutief. Helaas een veel gemaakte fout door mensen die het verschil tussen watt en wattuur niet snappen…

  Verder was de strekking van het verhaal me al duidelijk op het moment dat de Telegrafen, Geenstijlen en de Martin Sommers van deze wereld zichzelf zo goed bezig vonden door “de hoge kosten” van windenergie aan de kaak te stellen. Koren op hun molen, als u mij de woordspeling vergeeft.

    /   Reply  / 
  1. Marcus Lucas Auteur

   Ik heb het overgenomen uit de bron, The Guardian. MW/h in het Nederlands is ook MWh. Wat wil je dat ik ervan maak?

     /   Reply  / 
   1. Stefan

    Ik ben het volledig eens met je bericht, maar het commentaar op MW/h klopt wel. Zelfs in deze post type je twee verschillende dingen zonder het door te hebben.

    100 MW/h betekend Mega Watt per uur, het omschrijft dat er 100MW in 1 uur opgewekt of gebruikt wordt. Dit is niet wat door jou bedoelt wordt.

    100 MWh betekend de totale hoeveelheid energie die opgewekt of gebruikt is. Onafhankelijk van hoe lang dit duurde. Het kan dus 10 MW gedurende 10 uur zijn, of 1 MW gedurende 100 uur, of 100MW gedurende een uur. Buiten balancering van het energienet doet dit er niet echt toe, alleen dat er aan een bepaalde energievraag voldaan wordt. Dit is wel wat je bedoelt.

      /   Reply  / 
    1. Theo

     Ze zitten een beetje moeilijk te doen, Marcus. Niemand heeft het over vermogen. Het gaat om de kosten van energie, en energie meet je in MWh.
     Hoe die MW/h erin geslopen is weet ik niet; ook Ecofys heeft het gewoon over MWh.
     Dus laat die / eruit, en het is opgelost.

       /   Reply  / 
 3. Mark

  Laat ik zou graag extra willen benadrukken dit probleem niet veroorzaakt wordt door de windmolens, maar door het systeem van carbon bonds. Wanneer een groter aandeel van onze energie duurzaam wordt opgewekt, hebben we minder kolencentrales etc. nodig. Dan daalt de prijs voor de uitstoot van CO2 en wordt een kolencentrale aantrekkelijker. In geen enkel opzicht is dit een probleem van de windmolen.

  Ik moet ook wel zeggen dat duurzame energiebronnen op dit moment niet met de best mogelijke technieken gewonnen worden op dit moment. Windmolens bevatten neodymium, een zeldzaam metaal. Ook de productie van de eerste generatie silicium zonnecellen zijn erg energie-intensief. Toch is de energy pay back time beperkt tot een paar jaar en is relatief erg laag. Meer subsidie voor onderzoek is nodig om nieuwe generatie technieken door te ontwikkelen.

  Zelfs met het huidige systeem van carbon bonds, zijn windmolens de moeite waard, omdat ze niet alleen duurzame energie geven, maar ook een markt openen. Door marktwerking zal de opkomst van duurzame energie alleen maar versterkt worden.

    /   Reply  / 
 4. Remko

  We hebben geleefd en leven nog steeds op klimaatkrediet. Om die schuld af te lossen is geld nodig. Of de investering in oud-economische termen rendabel is is niet interessant. We moeten van het produceren van broeikasgassen af.

    /   Reply  / 
  1. Theo

   Klimaatkrediet, wat is dat nu weer voor vreemd begrip. Als je wilt leven dan verbruik je dingen uit je omgeving, daar is niks mis mee. De dinosaurussen deden dat ook, maar die voelden zich niet schuldig omdat ze leefden.

     /   Reply  / 
   1. Remko

    Of de dino’s zich schuldig voelden zullen we wel nooit weten. Wel kunnen we weten dat wanneer je ruim twee eeuwen broeikasgassen de atmosfeer in pompt – gratis – dat er dan een moment komt waarop dat ‘gratis’ niet gratis blijkt te zijn geweest. Klimaatkrediet.

      /   Reply  / 
    1. Theo

     Dat weten we helemaal niet, Remko.
     Er wordt door een aantal wetenschappers en vooral politici beweerd dat de CO2 toename in de aardatmosfeer funest is voor de stabiliteit van het klimaat.
     Maar er zijn evengoed wetenschappers en politici die beweren dat het helemaal geen kwaad kan.

     Wie zal het zeggen? Kan jij dat beter overzien dan ik?

       /   Reply  / 
     1. Remko

      Over wat politici zeggen moeten we het maar niet van hebben. En wetenschappers die beweren dat het allemaal wel meevalt zijn er inderdaad. Een paar. Een grote meerderheid waarschuwt echter voor een klimaat ramp.

        /  
     2. Krispijn Beek

      Theo, zoals Remko al aangeeft je doet de waarheid geweld aan. Er zijn wetenschappers (meestal geen klimaatwetenschappers, maar wetenschappers die ook zeiden dat roken geen gezondheidsschade veroorzaakte) die stellen dat er nauwelijks tot geen menselijke klimaatverandering bestaat. Dat is een minderheid. De overgrote meerderheid stelt dat de mens het klimaat verandert. Voor wetenschappers die anders beweren en dat volgens wetenschappelijke standpunten hard weten te maken ligt er 10.000 dollar beloning te wachten.

        /  
 5. Krispijn Beek

  De genoemde kosten voor windenergie betreffen de kosten van wind op land. De kosten voor offshore wind liggen volgens het rapport hoger op 125 Euro/MWh.

  Wat verder opvalt aan het onderzoek en wat in het Nederlands gekrakeel over windenergie verloren gaat is dat de berg subsidies sowieso enorm is. Fossiel ontvangt 22,3 miljard publieke subsidies en hernieuwbaar €38,3 miljard. Er is dus geen elektriciteitscentrale die zonder subsidie draait…

    /   Reply  / 
 6. Theo

  Hoge subsidies voor fossiel? Dat hoor ik voortdurend beweren maar niemand geeft daar een onderbouwing bij.
  Ik weet geen subsidievorm voor fossiel die in de buurt komt van de 3 miljard per jaar SDE+ voor duurzame energie die we nu uitgeven.
  Het recente Ecofys rapport geeft daar ook geen antwoord op. Het is trouwens een rapport over energie in de EU, en over de situatie in Nederland word je er niet veel wijzer van.

    /   Reply  / 
  1. Krispijn Beek

   @theo Hierbij de link naar een rapport van de OESO over subsidies voor fossiele energie:
   http://www.oecd.org/site/tadffss/

   Kort lijstje van Nederlandse subsidies, waarbij opgemerkt dat het macro-economisch niet uitmaakt of er sprake is van een fiscaal voordeel of een subsidie:
   - vervroegde fiscale afschrijvingen voor kosten van winning aardgas uit kleine gasvelden
   - niet (volledig) doorbelasten van gezondheidsschade aan energiebron
   - niet (volledig) doorbelasten van milieuschade aan energiebron (denk aan verzuring, vermesting, opwarming oppervlaktewater, luchtvervuiling, klimaatemissies, etc.)
   - fiscale voordelen voor leaserijders
   - rode diesel (al is gebruik inmiddels fors ingedamd)

   En zo bevat het rapport van de OESO nog wel meer voorbeelden.

   Een andere waar je aan kan denken zijn de directe overheidsinvesteringen in gaswinning via EnergieBeheer Nederland (EBV), volle dochter van het ministerie van Economische Zaken. De rente die een olie- of gasbedrijf betaalt stijgt vast niet van de wetenschap dat de overheid 40% van de financiering voor z’n rekening neemt. Ik weet dat er tegenover de investeringen ook gasbaten staan, de overheid kan toegevoegde waarde echter ook op andere wijzes afromen. De olie- en gaswinning is de enige sector waar de overheid dat d.m.v. directe investeringen doet.

     /   Reply  / 
   1. Theo

    Die OESO publicatie daar heb je niets aan. Wat boeit mij nu de belastingkorting voor tuinders en voor religieuze organisaties. Ook grootverbruikers en luchtvaart hebben kortingen of belastingvrijstelling. Dat zijn politieke besluiten en dat is een heel andere discussie.

    En ook de andere voorbeelden die je noemt vind ik nogal willekeurig. Bij wind op land wordt ook niet een factor in rekening gebracht voor de ergernis, gezondheidsschade en aantasting van het landschap.

    Noem liever een subsidieregeling die vergelijkbaar is met SDE+.

      /   Reply  / 
 7. Theo

  @Krispijn,
  Je betoog is niet sterk. Beweren dat ik de waarheid geweld aan doe overtuigt niet.
  Het IPCC, dat waarschuwt voor klimaatrampen, beweert al sinds 2000 dat de temperatuur van de atmosfeer jaar na jaar zou stijgen, in steeds sneller tempo. Dit als gevolg van de toegenomen CO2 concentratie.
  Maar wat blijkt? de CO2 concentratie neemt wel toe maar de temperatuur niet.
  Dan zet ik vraagtekens bij die bewering.

  Het aantal wetenschappers dat de IPCC conclusies onderschrijft neemt gaandeweg af. Ik hoor steeds meer geluiden dat men het niet meer gelooft.

  Met roken is er geen enkel verband; dat heeft er niets mee te maken..

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>