Onderzoek: PVV stemmers nader bekeken

Voor dit bescheiden onderzoek wordt er gekeken naar de PVV. In de kritische (Geert zou zeggen ‘Linkse’) media wordt Geert Wilders meer dan hemzelf lief is weg gezet als iemand die groepen mensen categorisch discrimineert vanwege hun afkomst en geloof. Hij ontkent dat en de rechtspraak lijkt tot dusver op de hand van Geert te zijn. Dat gegeven laten we voor dit onderzoek buiten beschouwing. Maar wat zegt het grote aandeel PVV stemmers eigenlijk over Nederland. Of beter gezegd over de groep Nederlanders die PVV stemmen? Het lijkt politiek.blog.nl te makkelijk om deze grote schare mensen weg te zetten als racistisch. Een gemeenschappelijke eigenschap die de PVV stemmer wel lijkt te bezitten is er een van onvrede. Onvrede over de elite. Onvrede over de multiculturele samenleving. Of gewoon onvrede. Kortom tijd voor een nadere kennismaking.

Verantwoording vooraf: ‘typische PVV standpunten’

Belangrijke pijlers uit het verkiezingsprogramma PVV:

Veiligheid: “Onze straten worden geteisterd door tuig. Nederland is op veel plekken zeer onveilig. Waar vroeger criminaliteit een incident was, zien we nu dat hele wijken worden overgenomen. De straatterroristen hebben het voor het zeggen. “

Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie: “Veel problemen, of de intensiteit ervan, vinden hun oorsprong in het ‘opengrenzenbeleid’ zoals dat de afgelopen decennia is gevoerd. Er zou zonder massa-immigratie uiteraard ook misdaad zijn, maar ‘nieuwe Nederlanders’ eisen wel een erg groot aandeel in de criminaliteit voor zich op. Uitkeringsafhankelijkheid, geweld tegen homo’s en vrouwen, eerwraak, schooluitval etc. zijn van alle tijden, maar zouden een stuk minder zijn als de elites zich niet hadden bekeerd tot het cultuurrelativisme.”

Onderzoeksvraag

De veronderstelling is dat de gemiddelde PVV stemmer direct overlast ondervindt van bijvoorbeeld ‘de buitenlander’ en zijn onvrede via het stemgedrag tot uiting komt. Via een steekproef wordt er in dit bescheiden onderzoek gekeken naar een aantal regio’s waar de PVV goed en minder goed scoorde. Deze worden afgezet tegen een tweetal cijfers. Enerzijds het aantal Niet-Westerse allochtonen en anderzijds tegen de Leefbaarheid  van een bepaalde woonbuurt. In beide gevallen zijn de cijfers afkomstig van het CBS. Ter illustratie worden de PVDA stemmers, die door Geert Wilders ook wel gekscherend de Partij van de Arabieren wordt genoemd, daar tegen weg gezet.

Is de vermeende onvrede van de PVV stemmer, over typische PVV onderwerpen als ‘de buitenlander’ en ‘de criminaliteit’ terecht? Oftewel gestaafd op directe waarnemingen en ervaringen of ingegeven door iets anders, zoals onderbuik gevoelens of angst? Dit onderzoek zal geen harde bewijzen leveren maar meer een gevoel willen staven aan de hand van cijfers.

Cijfers stemmen Tweede Kamer

Tabel 1. Aantal stemmen PVV en PVDA per kieskring


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentueel bevinden zich meer PVV stemmers dan PvdA stemmers in kieskringen Tilburg, Den Bosch en Maastricht. Het grootste percentage PvdA stemmers ten opzichte van de PVV zitten in de kieskringen Groningen en Leeuwarden. En ten slotte is het percentage PvdA stemmers het grootst in Groningen en die voor de PVV in kieskring Maastricht.Bron: www.kiesraad.nl

Voor het nadere onderzoekswerk wordt er derhalve gekeken naar de regio’s Tilburg, Den Bosch, Maastricht, Groningen en Leeuwarden.

Leefbaarheidscijfers CBS binnen de specifiek kieskringen

 

 

 

 

 

*Politieregio’s zijn iets anders ingedeeld dan de kieskringen.

Opvallendste cijfers ten op zichten van buurtproblemen worden kort nader uitgelicht. Voor een uitgebreide verantwoording over het tot stand komen van de cijfers is het raadzaam om het CBS raad te plegen. Zij hebben een uitgebreide verantwoording op de site.

Op buurtproblemen toegespitst op ‘dreiging en sociale overlast- sociale overlast’ scoort de Regio Limburg-Zuid het hoogst. Gevolgd door Groningen. De kieskring Maastricht valt in de eerst genoemde regio. Voor ‘dreiging en sociale overlast- dreiging’ geldt wederom dat Zuid Limburg van de geselecteerde regio’s het hoogst scoort. Ditmaal gevolgd door Midden- en West-Brabant.

Met betrekking tot fysieke verloedering scoort Limburg Zuid wederom enorm hoog. Opvallend is hierbij dat de waarde score in een aantal jaar flink is gedaald. Zuid Limburg is daarmee ook de enige regio uit de selectie die hoger scoort dan het Nederlands gemiddelde. Waarbij Midden- en West-Brabant tot eenzelfde waarde komt als het gemiddelde.

Ten opzichten van overlast van vermogensdelicten scoren de regio’s Midden- en West-Brabant en Limburg-Zuid het hoogst. De overlast van zwervers en daklozen wordt in de regio’s Groningen en Limburg-Zuid als het vervelendst ervaren. Opvallend daarbij is de grote daling in de regio Midden- en West-Brabant.

*Politieregio’s zijn iets anders ingedeeld dan de kieskringen.

Wanneer de cijfers nader worden bekeken met betrekking tot de Leefbaarheid van de woonbuurt gebruikt het CBS schaalwaardes voor de Sociale cohesie en rapportcijfers voor de rest. Ten opzichten van de Sociale Cohesie scoren Limburg-Noord, Brabant-Noord en Friesland het hoogst. Zij scoren daarmee alle drie hoger dan de gemiddelde landelijke score. Bij deze regio’s is de Sociale Cohesie dus het hoogst.

Het rapportcijfer voor de woonomgeving ontloopt elkaar niet gek veel. Waarbij Limburg-Zuid het laagste scoort met een 7,2. Limburg-Noord, Brabant-Noord en Friesland scoren met een 7,5 het hoogst en daarmee ook hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,4.

Tot slot de cijfers ten opzichten van de veiligheid, een van de speerpunten uit het partijprogramma van de PVV. Limburg-Zuid springt daar negatief uit met 6,7, gevolgd door Midden- en West-Brabant met een 6,9.

Aantallen (%) niet Westerse Allochtonen per geselecteerd district

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ten opzichte van het totaal

Bij de analyse van de laatste reeks cijfers moet wederom het voorbehoudt worden gemaakt dat de regio’s wederom (iets) anders zijn dan de kieskringen of de politieregio’s. Ditmaal betreffen het de verschillende provincies.

De gekozen regio’s hebben allemaal een uiterst laag percentage Niet-Westerse allochtonen. Helemaal ten opzichte van het Nederlands totaal. In Friesland ligt dit percentage op 3,65% en scoort daarmee het laagst.

Conclusie

De regio die er het vaakst negatief uitspring is Limburg-Zuid. Niet geheel toevallig valt deze regio in het kiesdistrict Maastricht. De regio waar Geert Wilders vandaan komt maar dus ook het kiesdistrict waarin de PVV het allerbeste scoorde. De cijfers voor Leefbaarheid en buurtproblemen lijken de onvrede van de gemiddelde PVV stemmer redelijkerwijs te staven. Ook de regio Midden- en West-Brabant scoort op alle schalen het slechts. Het is daarmee niet verwonderlijk dat de PVV het meest voet in de aarde krijgt in de kiesdistricten Tilburg, Den Bosch en Maastricht.

De PvdA op hun beurt, een partij die redelijkerwijs mild of milder staat ten opzichte van veel PVV onderwerpen scoort begrijpelijkerwijs beter in de kieskringen Groningen en Leeuwarden. Flauw gezegd omdat zij verschoond lijken te blijven van overlast en een buitengewoon prettige leefomgeving hebben. Zou dit komen door het aandeel allochtonen? Of specifieker gesteld door het aantal niet Westerse allochtonen, de hamvraag van het onderzoek van politiek.blog.nl?

Daarin lijkt de PVV wel degelijk op valse onderbuik gevoelens en angst in te spelen. Het percentage niet-Westerse allochtonen is in geselecteerde regio’s zwaar onder bezet. Sterker nog, er zullen dorpen en wijken zijn in de geanalyseerde regio’s, die allochtonen met een kleurtje of een keppeltje slecht (her)kennen van de televisie.

Om op de hoofdvraag terug te komen, is de onvrede die een PVV stemmer als bijna vanzelfsprekend met zich mee zeult, terecht? Daar waar het gaat om veiligheid en criminaliteit lijkt de PVV stemmer recht van spreken te hebben. Het betreffen ogenschijnlijk de regio’s die door omstandigheden minder goed scoren en de onvrede is daarmee gerechtvaardigd. Of deze ‘typische’ PVV onderwerpen afgeschoven mogen worden aan ‘de buitenlander’ is een tweede. Het lijkt op de makkelijkste en veiligste conclusie, wijs voor een verklaring ‘gewoon’ naar een minderheid of naar het vreemde. Een doodgewone reactie. Dat doen zij namelijk ook.

facebook share facebook share

4 Reacties // Reageer

4 thoughts on “Onderzoek: PVV stemmers nader bekeken

 1. Andie Arbeit

  Manmanman, bagegeronderzoek. Je baseert zaken op aannames, zoals bijvoorbeeld dat de PVV-stemmer PVV stemt “omdat de gemiddelde PVV stemmer direct overlast ondervindt van bijvoorbeeld ‘de buitenlander’ en zijn onvrede via het stemgedrag tot uiting komt.” En dit noem je een onderzoek?

  Ook vanuit je inleiding wordt al duidelijk dat de uitkomst van dit “onderzoek” al vaststond bij het opstellen.

    /   Reply  / 
 2. Adri

  Ik durf de stelling aan;
  Alle PVV stemmers zijn proteststemmers.
  Dit houdt in dat ALLE bestaande politieke partijen onvoldoende contact houden met de gevoelens van de bevolking, ze vervreemden zich van het grote publiek.
  Alle echt ontevreden kiezers gaan dan in de protest”fabriek” van Geert Wilders.
  Hij maakt daar dankbaar gebruik van door vele zaken populistisch te benaderen.
  Maakt niet uit of dit “de gulden”, “het hoofddoekje” of de hypotheekrente betreft.
  Als de gevestigde politiek niet snel weer “op de aarde” is, zal zijn invloed alleen maar toenemen.
  Want donkere wolken boven ons land zijn voor zijn partij enorm veel voer, dus politiek,
  bestrijdt de donkere wolken samen met burgers en ondernemers.

    /   Reply  / 
 3. Jaap Stassen

  Beste redactie.

  Geert Wilders is afkomstig uit Venlo. Niet Maastricht zoals hier vermeld.

  Mvg.

    /   Reply  / 
 4. Pingback: Column: Verkiezingen | Politiek

 5. Pingback: ‘Liever bezuinigen op het koningshuis’ | Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>